HOME
A xeografía, o clima e a riqueza natural e industrial de Galicia convértena nun enclave único, no que se pode gozar de moitísimas vantaxes.

Sen embargo, estas vantaxes que incrementan o noso benestar e calidade de vida, teñen asociados unha serie de riscos.
 

Os riscos cos que convivimos a cotío teñen tres orixes: a natureza, o home e a tecnoloxía.

Os riscos naturais son aqueles que dependen de factores xeográficos e climáticos. En xeral, producen illamento de núcleos de poboación e danos no medio e nos bens.

En Galicia pódense producir os seguintes riscos naturais:

 • Nevadas
 • Inundacións
 • Riadas
 • Xeadas
 • Temporais
 • Choivas torrenciais
 • Sismos
 • Derrubamentos, avalanchas, corremento de terras
 • Seca
   
Os riscos antrópicos son os provocados polo home e adoitan ir asociados a grandes concentracións humanas como:
 1. Romarías
 2. Espectáculos culturais, deportivos, relixiosos, etc.
 3. Grandes superficies de venda
 4. Estadios de fútbol, pavillóns deportivos, etc.

Outros riscos antrópicos van ligados a actitudes indiscriminadas do home como:

 • Incendios urbanos
 • Incendios forestais
 
Os riscos tecnolóxicos son os propios das sociedades desenvolvidas e do progreso industrial como:
 • Os de orixe química
 • Os que comporta o transporte de mercancías perigosas
 • Os accidentes por transporte de viaxeiros
 • Os de orixe nuclear
 • A falta de subministracións básicas:
  > Luz
  > Auga
  > Gas
   
  OS RISCOS COS QUE CONVIVIMOS
A COTÍO TEÑEN TRES ORIXES:
A NATUREZA, O HOME E A TECNOLOXÍA
.
Copyright 2008 XUNTA DE GALICIA