HOME
En caso dunha emerxencia química, a poboación será avisada por unha sirena fixa ou por megafonía móbil nas zonas onde sexa preciso.
 
 

CANDO SE INICIA A EMERXENCIA

No caso da sirena, repetiranse 3 sinais, dun minuto de duración cada un, espaciados por 5 segundos de silencio.

   
Sirenas (sonido real de activación)
   
 

CANDO SE ACABA A EMERXENCIA

A sirena emitirá un sinal continuo de 30 segundos de duración que indicará o fin da emerxencia.

   
Sirenas (sonido real de desactivación)
   
 
Copyright 2008 XUNTA DE GALICIA